RSS

การประหยัดพลังงาน ในแต่ละครัวเรือนลดการเปิดไฟ 1 ดวงในเวลา 1 วัน ประหยัดเงินทอง 8.8 ล้านบาท

27 ต.ค.

ลดเปิด 1 ดวง ประหยัดเงิน 8.8 ล้าน/วัน……..
การประหยัดพลังงาน ในแต่ละครัวเรือนลดการเปิดไฟ 1 ดวงในเวลา 1 วัน ประหยัดเงินทอง 8.8 ล้านบาท
ถ้าทุกคนช่วยกัน เราจะช่วยประหยัดเงินทอง เป็นการกอบกู้เศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างดี
สูตรง่ายๆ อย่างนี้ หากพวกเราคนไทยทุกคน

…………..ร่วมมือกัน เราจะช่วยชาติประหยัดเงินทองที่จะ
ต้องใช้ซื้อหาพลังงานได้มหาศาล เป็นการกอบกู้
เศรษฐกิจของประเทศได้อีกทางหนึ่ง เริ่มต้น
ปฏิบัติสูตรง่ายๆ ข้างต้นตั้งแต่วันนี้แล้วปฏิบัติให้
เป็นนิสัยตลอดไป เพื่อเก็บรักษาพลังงานที่เหลือน้อย
เอาไว้ใช้นานๆ และเพื่อลดภาระของประเทศชาติ
ในการจัดหาพลังงานมาให้พวกเราใช้กัน

เนื้อหาคณิคศาสตร์ วิธีการคำนวณการประหยัดพลังงาน

วิธีคิดง่ายๆ
1 ดวง
ประเทศไทยมีครัวเรือนรวมประมาณ 12 ล้านครัวเรือน
หากแต่ละครอบครัวช่วยกันปิดไฟ 1 ดวง (หลอดไส้ 60 วัตต์) เป็นเวลา 1 วัน
เราจะประหยัดไฟได้ 4 ล้าน กิโลวัตต์-ชั่วโมง/วัน=(60 วัตต์ x 6 ชม* x 12 ล้านครัวเรือน)
ค่าผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า 1 หน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) คือ 2.2 บาท
(รวมค่าพลังงานที่ใช้ และการก่อสร้างโรงไฟฟ้า)
การประหยัดไฟ 4 ล้านหน่วย/วัน จึงคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 8.8 ล้านบาท/วัน
หรือ 3,212 ล้านบาทต่อปี=(8.8 ล้านบาท x วัน)
* ครอบครัวหนึ่งเปิดหลอดไส้ ประมาณ 6 ชั่วโมงต่อวัน
ใน 1 วัน ประหยัดไฟ 4 ล้านหน่วย คิดเป็นเงิน 8,800,000 บาท
ใน 1 ปี ประหยัดไฟ 4000000 x 365 = 1,460,000,000 ล้านหน่วย
คิดเป็นเงิน 8800000 x 365 = 3,212,000,000 บาท

คำถามชวนคิด
1. ถ้าในครัวเรือนประหยัดไฟครัวเรือนละ 2 ดวงจะประหยัดไปวันละเท่าไร
2. ในเวลา10 ปีถ้าเราประหยัดพลังงานลดการเปิดไฟทุกครัวเรือนอย่างน้อยครัวเรือละ 1 ดวงคิดเป็นกี่ล้านหน่วย คิดเป็นเงินจำนวนเท่าใด
บรูณาการกับวิชาอื่น
วิทยาศาสตร์ การใช้พลังงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม
สังคมศาสนาวัฒนรรม การประหยัดพลังงาน เงิน การมีวินัย

เครดิต…………………..
ที่มา : http://www.eppo.go.th/encon/encon-108-T.html
จัดทำโดย
นางบุญส่ง ใหญ่โต ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

โฆษณา
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน ตุลาคม 27, 2011 in Uncategorized

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: